Knapp sats /tagg läsare

> BokningssystemProduktbilder


Dokument

Artikelnummer: av-knappsats

Taggläsare

I ObjeQT passagesystem finn det två olika typer av taggläsare, med eller utan kod.
I en fastighet så använder man dessa beroende på vilken dörrmiljö det är.
En entreëdörr vill man kanske använda kod eller tagg vid olika tider på dygnet.
Medan i utrymmen som exempelvis tvättstugor räcker det med en taggläsare utan kod.

En kod måste regelbundet bytas för att bibehålla säkerheten. Med ObjeQT kan
detta utföras på samtliga fastigheter, direkt från den egna datorn på kontoret.
Varje lägenhet kan dessutom ha en unik sexställig kod som man kan få en händelse-
logg på.

Till och ifrån tappar de boende sin nyckel, när det händer är en tagg lätt att ta
bort ur ObjeQT och ersätta med en ny. Om någon hittar den borttappade taggen
så är den då spärrad till fastigheten.

Med ObjeQT och taggläsare kan man styra flera dörrar från samma knappsats/taggläsare. 
Ett exempel kan vara garageport och en intilliggande dörr.