Miljöarbete

> MiljöarbeteProduktbilder


Artikelnummer:

Avaronix arbetar enligt ISO 14001:2004 Miljöpolicy

Med det menas att vår verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att miljön och människan skyddas, energi och naturresurser sparas och vi kan bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle.

Detta innebär att:

  • vi samarbetar med kunder, leverantörer, myndigheter, återförsäljare och andra intressenter för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.
  • vi skall genom uppföljning och ständiga förbättringar säkerställa att fastställda miljömål nås.
  • vi skall genom utbildning och information främja och uppmuntra miljöinitiativ hos samtliga medarbetare samt säkerställa att de känner till sitt och företags miljöansvar.
  • vi skall genom förebyggande åtgärder minimera risken för miljöolyckor.
  • vi skall visa öppenhet och informera om företagets miljöpåverkan och miljöarbete samt vara lyhörda för nya rön och erfarenheter på miljöområdet.
  • vi skall uppfylla aktuell miljölagstiftning och andra miljöförordningar som berör verksamheten.