Bokningssystem

> BokningssystemProduktbilder


Artikelnummer: 123

Innovativa tillämpningar på Internet med modern teknik

Avaronix har ett nära samarbete med QT Systems som utvecklar tekniskt avancerade lösningar med enkla och funktionella programvaror som kan kundanpassas. Vår inriktning är att använda nyttan av Internet där man på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kan få ett bokningssystem till föreningens lokaler eller tennisklubbens banor.

Tjänsten kan enkelt byggas på till ett fullt fungerande passersystemmed koppling till de bokade tiderna. Detta utan några installerade servrar på plats allt sker via Internet.

  • Tennis- & badmintonhallar, föreningslokaler etc.
  • Enkla tvättstugesystem som bringar ordning
  • Tillträdeskontroll för fastigheters allmänna utrymmen.
  • IP-porttelefoni
  • Informationssystem för trapphus och bokningstavlor
  • Driftlarm över bredband
  • Datainsamling av förbrukningsvärden för vatten och el
  • Tidsredovisning med flextid
  • Ärendehantering och projektredovisning

Priser från 350 kr. / mån.