AVALED

Att spara Energi är nu mera en självklarhet för det flesta företag och privat personer.

Vad många där emot inte vet är att det idag finns högeffektiva ljuskällor som spara upp till 80% av den nuvarande elkonsumtionen.

Detta gör att det många gånger går att räkna hem en investering på ganska kort tid från ett par månader till par år.

Oberoende storlek på investeringen så har de en sak gemesamt.. Det är att det kommer sparas tusen lappar som kan användas till annat än att betala elräkningen.

Hör av er till oss så gör vi en genongång av vad just ni kan göra för att få ner el konsumtionen vilket också sparar vår miljö.

Kan ju inte vara fel att både spara pengar och miljön.