Brandskydd


Titel
Detektorsockel Relä 24V manuell ECO
Värmedetektor, maxtemp 58º ECO
Värmedetektor differential (>8ºC/min), maxtemp 58º, ECO
Värmedetektor, maxtemp 78º, ECO
Rökdetektor, optisk, ECO 1003
Standard 2-trådssockel till ECO 1000B
Sockelsiren 14 ljudkaraktärer
Sockelsiren 4 ljudkaraktärer, DBS1224BW
Sockel typ 100/400 djup
Sockel typ 100/400 470 ohm
Sockel typ 100/400 B401
Rökdetektor optisk, typ 300 (2351E)

Sida 5 av 5 ( totalt 172 artiklar )

Sida 1 2 3 4 [5]