Välkommen till Avaronix

Avaronix erbjuder distributörer och grossister en kostnadseffektiv handel av varor och kringtjänster inom produktområdena brandskyddsteknik, inbrottsskydd, passer- och bokningssystem samt miljövänliga ljuskällor LED.

Avaronix tjänster och produkter erbjuds idag via samarbetspartners i Sverige. Huvudkontoret ligger i Ronneby.

Kvalité

Vi skall kontinuerligt tillfredsställa eller överträffa kundernas och marknadens krav på företagets produkter och tillhörande kringtjänster som försäljningsmetoder, orderhantering, fakturering och reklamationshantering.

Miljö

Avaronix verksamhet skall präglas av omtanke om vår gemensamma miljö och ej förnybara energiresurser. Alla föremål som lämnar företaget skall om möjligt in i system för återanvändning/ återvinning eller vara biologisk nerbrytbara. Sparsamhet iakttas vid användning av energi och andra köpta resurser. Företaget skall följa gällande lagar och förordningar beträffande miljö och skall verka för ständig reducering av egen miljöpåverkan.